e-Srećke

XOX

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 26.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 15
3 2,714 2,793 2,795 2,798 2,795
4 13,067 13,454 13,485 13,495 13,475
5 167,884 173,064 173,308 173,411 173,131
6 377,639 388,976 389,565 389,807 389,233
7 677,782 698,132 699,233 699,672 698,602
8 1,935,564 1,994,642 1,997,708 1,998,991 1,995,973

no-image

Buba mara

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 26.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 15
3 2,744 2,795 2,796 2,798 2,797
4 13,254 13,467 13,487 13,492 13,481
5 170,533 173,064 173,323 173,413 173,311
6 383,258 389,036 389,538 389,796 389,542
7 687,531 698,274 699,212 699,636 699,112
8 1,964,243 1,994,917 1,997,759 1,999,045 1,997,576

no-image

Slatki keš

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 26.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,714 2,799 2,798 2,799 2,799
4 13,218 13,475 13,483 13,497 13,492
5 169,629 173,259 173,403 173,467 173,401
6 381,490 389,442 389,773 389,914 389,783
7 684,458 698,941 699,565 699,847 699,596
8 1,955,709 1,996,993 1,998,656 1,999,489 1,998,767

no-image

Kockice

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 26.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 14
3 2,734 2,784 2,789 2,799 2,763
4 13,184 13,439 13,480 13,486 13,258
5 169,632 172,678 173,135 173,316 170,563
6 381,238 388,199 389,200 389,536 383,202
7 684,154 696,816 698,622 699,194 687,951
8 1,954,786 1,990,989 1,995,982 1,997,614 1,965,969

no-image

Žuća

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 26.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,770 2,793 2,792 2,794 2,795
4 13,357 13,454 13,473 13,486 13,460
5 171,641 172,959 173,068 173,295 173,040
6 385,733 388,806 389,101 389,577 389,001
7 692,362 697,919 698,371 699,231 698,254
8 1,977,875 1,993,989 1,995,261 1,997,846 1,994,914

no-image

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача: